Kancelaria Parafialna

CZYNNA:

Czwartek: 16:30 – 17:30 (w okresie zimowym 15:30-16:30)

Piątek: po mszy św. porannej do 9:00

Zgłoszenie pogrzebu i wezwanie do chorego o każdej porze.


WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH I KATOLICKIEGO POGRZEBU:

CHRZEST:

 • akt urodzenia dziecka (odpis)
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
 • dane o rodzinach chrzestnych (imiona, nazwiska)
 • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

BIERZMOWANIE:

 • metryka chrztu
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
 • w przypadku osób starszych ? świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

1 ? SZA KOMUNIA ŚWIĘTA:

 • metryka chrztu dziecka

MAŁŻEŃSTWO:

 • aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz metryki chrztu
 • dowody osobiste
 • ostatnie świadectwo katechizacji
 • świadectwo bierzmowania
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne ? tzw ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeżeli wcześniej zawarto ślub cywilny

POGRZEB KATOLICKI:

 • akt zgonu
 • karta zgonu
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej) jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)